C++ operatörleri

C++ operatörleri

Bu yazı bölüm dersimden çıkardığım küçük özet niteliğinde olup zamanla eklemeler ve güncellemeler yapmayı planlıyorum onun için daha çok kendime not niteliğindedir.

C++ programlama dilindeki ilişkisel ve mantıksal operatöler;

• •İlişkisel ifadeler bir koşulun doğrulunu kontrol etmek için kullanılır. Bir ilişkisel ifade; bir ilişkisel operatör ve iki işlenen kullanılarak oluşturulur. Bu operatörler büyüktür (>), büyük eşittir (>=), küçüktür (<) ve küçük eşittir (<=) olmak üzere 4 adettir.

• İlişkisel operatörlere ek olarak eşittir (==) ve eşit değildir (!=) operatörleri iki değerin birbirine eşit olup olmama durumlarını test etmek için kullanılır. İlişkisel operatörler ile basit koşullar oluşturulabilir.

• Daha karmaşık koşullar ise ancak mantıksal operatörlerin yardımı ile elde edilir. C++ programlama dilinde kullanabileceğimiz 3 farklı mantıksal operatör vardır. Bunlar; VE (&&), VEYA (||) ve DEĞİL (!) operatörleridir.


** Mantıksal operatörler, eşitlik ve ilişkisel operatörlere göre daha düşük ama atama operatörüne göre daha yüksek önceliğe sahiptirler.